Зміст статті

Завдання з української мови на період з 13.04.2020 по 17.04.2020.

Робота 1

Попрацюй усно. Прочитай вірш. Зверни увагу на виділені слова.

Поглянь: ось конура.
Собака в ній спить.
А на конурі — півник кричить.
Десь під конурою — риється кріт.
А за конурою — мружиться кіт.
Перед конурою трійко курчат
Біля матусі стали уряд.
Вгорі над конурою в'ється оса.
Ось тобі, друже, оповідка вся.

Слова, виділені червоним кольором – це прийменники.

Прийменник – це незмінна частина мови, яка служить для поєднання слів у реченні. Запам’ятай це правило.

Спиши текст, вставляючи замість пропусків потрібні за змістом прийменники зеленим кольором.

Жовтим олівцем замалюй іменники-неістоти.

Широка річка тече ____ нашого села. Вона біжить ____ зеленими луками, огинає ліс. Високі верби схилилися ____ берегами річки. Верхів'я дерев ____щось тихо гомонять ____ собою.