На ІІ тиждень даю задачі на дві дії. Короткий запис умови задачі обов’язковий. До першої дії пишеться пояснення. До другої не пишеться, оскільки буде повна відповідь.

Читаємо запитання задачі, даємо на нього повну відповідь письмово.

Нагадую алгоритм розв’язання рівнянь на знаходження невідомого доданка.

Назва геометричної фігури записується за годинниковою стрілкою.

1. Завдання

Перший відрізок – 1 дм 2 см. Другий на 5 см коротший, ніж перший. Третій на 3 см довший, ніж другий. Накресли ці відрізки.

Задача

У дворі грались 8 дівчат і 7 хлопців. Прийшли ще 5 дітей. Скільки дітей стало у дворі?

Приклади

(75 + 15) – (40 + 20)
28 + ( 16 – 14 ) – 6
36 + ( 44 – 10 ) – 50

Рівняння

Х + 20 = 25
30 + Y = 50

2. Завдання

Накресли ламану, обчисли її довжину. Перша ділянка – 4 см, друга – 2 см, третя – 5 см, четверта – 3 см, п’ята – 10 см.

Ділянки ламаної можна повертати у різні напрямки. Не забувай їх підписати.

Задача

У парку на першій (І) алеї росло 30 лип, а на другій (ІІ) алеї на 2 липи менше, ніж на першій. Скільки лип всього росло в парку?

Нерівності

40 кг – 20 кг … 70 кг – 50 кг
70 л + 10 л … 60 л + 40 л
100 хв. – 60 хв. … 90 хв. – 70 хв.

Рівняння

Х + 40 = 62
70 + Y = 100

3. Завдання

Накресли прямокутник АВСD, сторони якого 8 см і 2 см. Проведи діагоналі АС і ВD. Точка перетину діагоналей – О. Замалюй жовтим кольором трикутник АВО.

Задача

У Діми були іграшкові машинки. Мама

купила
ще 7 легкових і 4 вантажних. У нього стало 30 машинок. Скільки машинок було у Діми?

Приклади

(40 + 60) – (80 + 20 ) =
30 + ( 70 – 50) =
(60 – 10) + (20 + 20) =

Рівняння

Х + 13 = 20
14 + Y = 30

4. Завдання

Накресли квадрат XZSK зі стороною 4 см. Проведи діагоналі XS і ZK. Точка перетину діагоналей – О. Замалюй блакитним кольором трикутник ОSK.

Задача

У Тані було 20 кольорових олівців. Бабуся принесла їй ще кілька. У неї стало 30 підтесаних і 15 непідтесаних олівців. Скільки олівців принесла Тані бабуся?

Нерівності

Перетворюй дециметри ДМ в сантиметри СМ.

4 дм – 30 см … 7 дм – 60 см
1 см + 8 дм … 7 см + 3 дм
3 дм + 5 см …100 см – 10 дм

Рівняння

Х + 81 = 90
72 + Y = 80

5. Завдання

Накресли трикутник АВС. Сторона АС = 3 см, АВ = 6 см, ВС = 5 см. З вершини С на сторону АВ проведи довільно пряму лінію. Замалюй зеленим кольором один з утворених трикутників, який має сторону АС.

Задача

В одній (І) вазі 15 білих квітів. У другій (ІІ) вазі 20 білих і 9 червоних квітів. На скільки квітів більше у другій вазі?

Приклади

19 – ( 13 + 5) + 12
(10 + 10) – (18 + 2 )
(16 – 15) + (13 – 12)

Рівняння

Х + 18 = 28
27 + Y = 37

Звіт про виконання Надішліть учителю звіт про виконану роботу